Ara
Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Genel Bilgiler

13.10.2021 10:46

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilat ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerini yürütmektedir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın bu çerçeve de görevleri;

  • Bina ve tesislerin projelerini yapmak ve fizibilitelerini hazırlamak,
  • İhalesi yapılacak işlerin maliyetlerini hesaplamak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
  • İnşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
  • Kampüsün ve  ilçelerdeki okullarımızın su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,
  • Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, elektrik, jeneratör, havalandırma sistemleri gibi tesislerin işletilmesini sağlamak, bakımı ve onarımını yapmak ya da yaptırmak,
  • Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlamak,
  • Kampus ve diğer birimlerin peyzaj çalışmalarını yapmak,
  • Üniversitemiz katma bütçe ve bütçe dışı kaynaklardan yapılan ve yapılacak yatırımların en rasyonel, en ekonomik ve en güvenli bir şekilde projelerin gerçekleşmesini sağlamaktır.
  • Bu çalışmaları yaparken öğrencilerin, akademik ve idari personellerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı, mesleki ve akademik çalışmalarını yapabilecekleri modern kampus anlayışı her düzeyde düşünülmekte ve uygulanmaktadır.

Bu bağlamda; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak, Kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut 1 Daire Başkanı, 17 Mühendis, 2 Araştırmacı, 1 Şef, 16 Tekniker, 20 Teknisyen, 24 Teknisyen yardımcısı, 14 Teknisyen Yardımcısı, 2 Bilgisayar İşletmeni, 3 Memur, 13 Şoför, 2 Bekçi, 3 Kaloriferci, 5 Kadrolu işçi, 1 Hayvan bakıcısı, 2 Hizmetli ve 55 Taşeron Firma Elemanı olmak üzere toplam 181 personel ve  ekipman ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde  çağdaş tesisler kurma çalışmalarını yapmaktır.

Hızlı Erişim